İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi İrem Zeynep Yıldırım

Dr. Öğr. Üyesi İrem Zeynep Yıldırım

E-posta: yildirimz@mef.edu.tr
Telefon: +90 (212) 395-3737

Dr. Öğr. Üyesi İrem Zeynep Yıldırım lisans ve yüksek lisans derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise 2009 yılında Purdue Üniversitesi’nden almıştır. Doktora çalışmaları sırasında Ross Fellowship (2004) ve Blisland Dissertation Fellowship (2009) burslarını kazanmıştır. 2010 yılında doktora sonrası araştırma görevlisi olarak Purdue Üniversitesi’nde Indiana Eyaleti Karayolları Departmanı (INDOT) tarafından desteklenen çeşitli araştırma ve uygulama projelerini yürüterek, çalışmalarına devam etmiştir. 2010-2011 yılları arasında Geosyntec Consultants’ın Richmond, Virginia ofisinde gömme sahalarının ve istinat yapılarının  tasarımı, inşaası ve kalite kontrolüyle ilgili çeşitli projelerde mühendislik yapmıştır. 2011-2015 yılları arasında Fugro Consultants’ın Houston ofisinde, Texas’daki projelere ek olarak, Kanada, Rusya ve Alaska gibi dünyanın çok çeşitli yerlerinde bulunan birçok uluslararası petrol ve doğalgaz projesinin tasarım ve yapımında danışmanlık yapmıştır. Profesyonel (Yetkin) Mühendislik lisansını 2013 yılında almıştır. Dr. Yıldırım, Mart 2014’de MEF Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne kurucu öğretim üyesi olarak katılmıştır. Çalıştığı araştırma alanları arasında sürdürülebilir geoteknik, derin temeller, zeminlerin iyileştirilmesi, çevre geotekniği, istinat yapıları ve geoteknik deprem mühendisliği vardır. Endüstriyel yan ürünlerin geoteknik uygulamalarda kullanılması üzerine TÜBİTAK-BİDEB destekli bir araştırma projesini yürütmektedir. Dr. Yıldırım Avrupa Birliği H2020 araştırma projelerinin değerlendirilmesinde 2016 yılından beri eksper olarak görev almaktadır ve aynı zamanda American Society of Civil Engineers (ASCE) Türkiye Grubu’nun Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

Araştırma Alanları:
Sürdürülebilir Geo-malzemeler
Derin Temeller
Zeminlerin İyileştirilmesi
Çevre Geotekniği
İstinat Yapıları
Deprem Geoteknik Mühendisliği
 
Dersler:
İnşaat Mühendisliğine Giriş
İntegral ve Diferansiyel Hesap I (Kalkülüs I)
İnşaat Mühendisliği için Jeoloji
Zemin Mekaniği
Temel İnşaatı Mühendisliği
Statik 
Mukavemet
 
Eğitim:
Doktora, Purdue University, İnşaat Mühendisliği, 2009   
Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2004
Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2002

Sosyal Medya