İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Tönük

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Tönük

E-posta: tonukg@mef.edu.tr
Telefon: +90 (212) 395-3653

Dr. Gökçe Tönük İnşaat Mühendisliği lisans (1998) ve yüksek lisans (Geoteknik Mühendisliği, 2001) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden, doktora (2009) derecesini de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. 1998 - 2003 yılları arasında (2001-2003 arası yarı zamanlı olarak) ZMG İnşaat Ltd. Şti., Ankara’da zemin etüdü, iksa yapılarının tasarımı, heyelan izleme ve önleme, vb. geoteknik projelerde mühendislik yapmıştır. 2004-2014 yılları arasında doktora çalışmasını tamamlayana kadar araştırmacı, doktora derecesini aldıktan sonra da doktora sonrası araştırmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Bölümü’nde AB Çerçeve Projelerinde (Lessloss, UrbanQuake, Series, SciNetNatHaz) çalışmalarına devam etmiştir. Dr. Gökçe Tönük, Mart 2014’de MEF Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne kurucu öğretim üyesi olarak katılmıştır. Zemin dinamiği, saha davranış modellemeleri ve analizi, depremlerde kuvvetli yer hareketi, sismik mikrobölgeleme ve sıvılaşma konuları çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.  Dr. Gökçe Tönük İnşaat Mühendisleri Odası, Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği üyesidir. Türk Deprem Vakfı – Deprem Mühendisliği Komitesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olarak da görevini sürdürmektedir. Geoteknik Deprem Mühendisliği konularında danışmanlık hizmeti veren GeoIst firmasının kurucularındandır.

Araştırma Alanları:
Geoteknik Deprem Mühendisliği
Zemin Dinamiği
Depremlerde Kuvvetli Yer Hareketi
Saha Davranış Analizi
Sıvılaşma
Mikrobölgeleme
Deprem Senaryoları
 
Dersler:
İntegral ve Diferansiyel Hesap I (Kalkülüs I)
İntegral ve Diferansiyel Hesap II (Kalkülüs II)
Lineer Cebir
Zemin Mekaniği
Temel İnşaatı Mühendisliği
Mukavemet
 
Eğitim:
Doktora, Boğaziçi Üniversitesi, Deprem Mühendisliği, 2009   
Yüksek Lisans, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2001
Lisans, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 1998

Sosyal Medya