İnşaat Mühendisliği

Staj Bilgileri

Staj Bilgileri

İnşaat Mühendisliği öğrencileri, inşaat mühendisliği alanında çalışma ortamlarını tanımak, üniversitede edinilen bilgilerin pratik çalışma ortamında uygulanmasını görmek ve bu bilgileri uygulama imkanına olabilmek için staj yapmak zorundadırlar. Staj ile ilgili bilgileri aşağıda verilen İnşaat Mühendisliği Öğrenci Staj Esasları  ve Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi dokümanlarından edinebilirsiniz.

MEF Üniversitesi İnşaat Mühendisliği programındaki öğrenciler, mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak, mezuniyet sonrası çalışma ortamlarıyla öğrencilikleri sırasında tanışmak için firmalarda her biri en az 20 iş günü olmak üzere toplamda 40 iş günü, iki dönem zorunlu staj yapmaktadır. Toplam 40 günlük stajın 20 günü şantiye, 20 günü de büro olarak yapılır. 

İnşaat Mühendisliği Öğrenci Staj Esasları:

İnşaat Mühendisliği Öğrenci Staj Esasları
Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
MEF Üniversitesi Staj Yönergesi

Ayrıca, öğrencilerimiz yukarıdaki dökümanlar ışığında aşağıdaki belgeleri eksiksiz doldurup staj ile ilgili işlemleri kendileri başlatmakla yükümlüdürler.

Staj Raporu (must be prepered in English)
Mühendislik Öğrencileri için Staj Anketi
Firma Staj Değerlendirme Formu
Staj Başvuru ve Kabul Formu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Zorunlu olmayan staj uygulaması: 

1. Öğrenciler zorunlu olmayan stajlar için oluşturulmuş yeni başvuru formunu bölümleri ve/veya fakültelerinin onayına sunacaktır. Bölüm / fakülte tarafından uygun bulunmayan staj başvuruları kabul edilmeyecektir.
2. Öğrenciler, staj için bölüm / fakülte onayı alındığı takdirde, staj sürelerine tekabül eden sigorta ücretini okul banka hesabına 'BAĞIŞ' adı altında yatıracaktır (ücret ve hesap bilgileri formun ikinci sayfasındadır).
3. Öğrenciler, staj başlangıcından en erken 30, en geç 7 gün önce, Mali İşler ve İK Direktörlüğü'ne onaylı yeni form ve bağış dekontu ile başvuru yapacaktır. Başvurular okul tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunursa sigortalanacaktır.

Zorunlu olmayan Staj Başvuru Formu
 
Staj ile ilgili sorularınız için İnşaat Mühendisliği Staj Programı Koordinatörü iletişim bilgileri: 
Yrd. Doç. Dr. Gökçe Tönük
tonukg@mef.edu.tr

Sosyal Medya