İnşaat Mühendisliği

Öğrenci Kazanımları

Öğrenci Kazanımları


MEF İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mezun olduklarında aşağıdaki konularda yeterli düzeye ulaşmış olacaklardır.
 
Mühendislik Fakültesi Genelindeki Kazanımlar:
1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2. Deney tasarlama ve yürütme becerisinin yanısıra veri değerlendirme ve yorumlama becerisi
3. Bir sistemi, bileşeni veya prosesi; belirli gereksinimleri gerçekçi kısıtlar (ekonomik, çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik) çerçevesinde karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
4. Çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi
5. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
7. Etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi
8. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilmek için gerekli olan geniş kapsamlı eğitime sahip olma
9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bu özelliği sürdürme becerisi
10. Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma
11. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi

Sosyal Medya