İnşaat Mühendisliği

Misafir Öğretim Üyeleri

Misafir Öğretim Üyeleri

 

Prof.Dr. Ahmet Metin Ger
 

Prof. Dr. Ahmet Metin Ger, İnşaat Mühendisliği lisans (1967) ve Hidrolik Mühendisliği yüksek lisans (1969) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, doktora (1974) derecesini ise Hidro-sistemler alanında University of Illinois'den aldı. MEF Üniversitesi'ne katılmadan önce Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli üniversitelerde akademik ve idari görevlerde bulunmuştur. 1990-1992 yılları arasında TÜBİTAK ikinci başkan yardımcılığı, 1991-1995 yılları arasında ise Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) genel sekreterliği görevlerinde bulunmuştur. Hidrosistemler, Çevresel Akışkanlar Mekaniği, Geoteknik Mühendisliği, İstatistiksel Analiz ve Sayısal Çözümleme Tekniklerinin Uygulaması, Teknoloji Yönetimi ve Katılımcı Yöntemlerin Uygulaması alanlarında uzmanlığı bulunmaktadır. Danışmanlığında 7 adet doktora ve 32 adet yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. 74 adet bilimsel yayını bulunmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası üyesi ve Türk Zeka Vakfı kurucu üyesidir.

MEF Üniversitesi'nde verdiği dersler:
Lineer Cebir (2017-2018 Güz akademik dönemi)
Su Kaynakları (2017-2018 Güz akademik dönemi)
Hidrolik (2017-2018 Bahar akademik dönemi)

Doktora: University of Illinois, Hidrosistemler, 1974
Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hidrolik Mühendisliği, 1969
Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 1967
 

 

Prof.Dr. Alper İlki
(İstanbul Teknik Üniversitesi)

Yapı mühendisliği alanında uzman olan Prof. Dr. Alper İlki, 2000 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görev yapmaktadır. 2010-2012 yılları arasında İTÜ İnşaat Fakültesi Dekan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Yapı Mühendisliği, deprem mühendisliği ve afet yönetimi konularında faaliyet gösteren çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel komisyonda görev almıştır. SCI ve SCIE indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanmış 42 uluslararası makalenin ve uluslararası konferanslarda sunulan 130’dan fazla bildirinin yazar ya da eş yazarıdır. İTÜ, TÜBİTAK, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen çok sayıda projede araştırmacı ve proje koordinatörü olarak görev almıştır.

MEF Üniversitesi'nde verdiği dersler:
CE305 Reinforced Concrete Structures 1 (2016-2017 Güz akademik dönemi)

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1994
Lisans: İstanbul Teknik Üniersitesi, 1992
 
 

Doç. Dr. Himmet Karaman
(İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Himmet Karaman, 2008 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde görev yapmaktadır. Afet yönetimi, deprem hasar ve kayıp tahmini, coğrafi bilgi sistemleri ve teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmıştır. SCI ve SCIE indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanmış 7 uluslararası makalenin yazar ya da eş yazarıdır. İTÜ, TÜBİTAK ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen projelerde görev almıştır.

MEF Üniversitesi'nde verdiği dersler:
CE205 Geomatics (2016-2017 Güz akademik dönemi)

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001
 
 

Doç. Dr. Özgür Kırca
(İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Özgür Kırca, 2008 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Bölümü’nde görev yapmaktadır.Hidrolik/Kıyı süreçlerinin modellenmesi ve kıyı mühendisliği uygulamaları alanlarında çalışmalar yapmıştır. SCI ve SCIE indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanmış 18 uluslararası makalenin yazar ya da eş yazarıdır. İTÜ ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerde görev almıştır.

MEF Üniversitesi'nde verdiği dersler:
CE306 Hydraulics (2016-2017 Bahar akademik dönemi)

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 2000
 

 


 

Sosyal Medya