İnşaat Mühendisliği

Misafir Öğretim Üyeleri

Misafir Öğretim Üyeleri

 

Prof. Dr. Beyhan Yeğen
(İstanbul Teknik Üniversitesi)

Dr. Yeğen meslek hayatına 1976’da DSİ Araştırma Geliştirme Dairesi’nde başlamıştır. 1977’de bu dairede çalışırken İTÜ’de doktora çalışmalarına başlamış ve doktorasını bir yıl sonra asistan olarak atandığı İTÜ’de, Su Dalı’da ve 1983’te tamamlamıştır. Bu kurumda 1978-1987 arasında asistan, 1987-1990 arasında yardımcı doçent, 1990-2000 arasında doçent ve 2000-2017 arasında ise profesör olarak görev yapmıştır. 2017 yılı yaz sonunda İTÜ’den emekli olmuştur. İTÜ deki görev sürecinde Fakülte Kurulu üyeliği, Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Senato Eğitim Komisyonu üyeliği görevlerini yapmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası, Müdek ve Türk-Fransız Mühendisler Derneği’nin üyesidir. İlgi alanları fiziksel hidroloji, stokastik hidroloji, su kaynakları, kurak devre ve taşkın analizi, hazne işletmesi ve jeomorfolojik birim hidrograflardır. Verdiği dersler lisans düzeyinde Akışkanlar Mekaniği, Hidrolik, Hidroloji, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Olasılık ve İstatistik, Bilgisayar Programlamasına Giriş olarak sıralanabilir. Yüksek lisans düzeyinde ise İnşaat Mühendisliğinde Olasılık Yöntemleri, İnşaat Mühendisliğinde Uygulamalı İstatistik Yöntemler ve Havza Hidrolojisi derslerini vermiştir. Uluslararası platformda en fazla dikkati çeken yayını yüksek lisans tezinden üretilmiş bir makale olup ’Sumer, M. and Oguz, B., Particle motions near the bottom in turbulent flow in an open channel, J. Fluid Mech., Vol. 86, part 1, pp. 109-127, 1978’ olarak referans verilebilir (Oguz ile Yegen aynı kimse olup, soyadı değişikliği vardır). Dr. Yeğen iki çocuk annesidir

MEF Üniversitesi'nde verdiği dersler:
Water Reseources (2018-2019 Güz akademik dönemi)

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1983
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1976
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1974

 

 

Dr. Hüseyin Can Ünen
(Maltepe Üniversitesi)

Dr. Hüseyin Can Ünen, 2005-2013 arasında İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış olup, 2013’ten bu yana da T.C. Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2008-2009 yıllarında araştırma bursuyla UIUC bünyesindeki Mid-America Earthquake Center’da bulunmuş, FEMA ve NSF tarafından desteklenen projelerde araştırmacı olarak yer almıştır. Coğrafi bilgi sistemleri, gönüllü coğrafi bilgi (VGI), kitle kaynaklı sistemler ve afet yönetimi konularında uzmandır. 2017’de Yer Çizenler Herkes İçin Haritacılık Derneği kurucuları arasında yer almış olup, Ocak 2018’den bu yana dernek başkanlığını yürütmektedir.  Ocak 2018 ve Haziran 2018 arasında da proje bazlı olarak Humanitarian Openstreetmap Team (HOT) adlı uluslararası insani yardım kuruluşunun Türkiye koordinatörü olarak çalışmıştır.

MEF Üniversitesi'nde verdiği dersler:
Traffic and Transportation Engineering (2018-2019 Güz akademik dönemi)
Geomatics (2018-2019 Güz akademik dönemi)

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 2004

 

 

Prof.Dr. Ahmet Metin Ger
 

Prof. Dr. Ahmet Metin Ger, İnşaat Mühendisliği lisans (1967) ve Hidrolik Mühendisliği yüksek lisans (1969) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, doktora (1974) derecesini ise Hidro-sistemler alanında University of Illinois'den aldı. MEF Üniversitesi'ne katılmadan önce Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli üniversitelerde akademik ve idari görevlerde bulunmuştur. 1990-1992 yılları arasında TÜBİTAK ikinci başkan yardımcılığı, 1991-1995 yılları arasında ise Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) genel sekreterliği görevlerinde bulunmuştur. Hidrosistemler, Çevresel Akışkanlar Mekaniği, Geoteknik Mühendisliği, İstatistiksel Analiz ve Sayısal Çözümleme Tekniklerinin Uygulaması, Teknoloji Yönetimi ve Katılımcı Yöntemlerin Uygulaması alanlarında uzmanlığı bulunmaktadır. Danışmanlığında 7 adet doktora ve 32 adet yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. 74 adet bilimsel yayını bulunmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası üyesi ve Türk Zeka Vakfı kurucu üyesidir.

MEF Üniversitesi'nde verdiği dersler:
Lineer Cebir (2017-2018 Güz akademik dönemi)
Su Kaynakları (2017-2018 Güz akademik dönemi)
Hidrolik (2017-2018 Bahar akademik dönemi)

Doktora: University of Illinois, Hidrosistemler, 1974
Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hidrolik Mühendisliği, 1969
Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 1967
 

 

Dr. Bahadır Şadan
 

Bahadır Şadan, 2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden İnşaat Mühendisliği lisans, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Deprem Mühendisliği yüksek lisans ve 2009 yılında Milano Politeknik Üniversitesi’nden (Politecnico di Milano) Yapı Deprem Mühendisi doktora derecelerini almıştır. 2002-2013 yılları arasında yurtiçinde ve İtalya’da farklı yapı mühendisliği proje firmalarında çalıştıktan sonra 2013 yılında OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti.’yi kurmuştur. Başlıca çalışma alanları, deprem yalıtımlı binaların tasarımı, deprem mühendisliği teknolojilerinin kullanımı, depreme dayanıklı yapı tasarımı, mevcut yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirilmesi ile tarihi yapılardır. 2003 yılından günümüze kadar Deprem İzolasyon Derneği yönetim kurulunda yer alıp, 2015-2017 yılları arasında Deprem İzolasyon Derneği yönetim kurulu başkanlığı yaparak, deprem izolasyon sistemlerinin Türkiye’de yaygınlaşması ve doğru olarak uygulanması amacıyla birçok seminer ve eğitimler düzenlemiştir. Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği ve Türkiye Deprem Vakfı Deprem Mühendisliği Komitesi üyesidir. 2018 yılında yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin “Deprem Etkisi Altında Yalıtımlı Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı İçin Özel Kurallar” bölümünün hazırlama komitesinde, konu ile ilgili tecrübesi ve yetkinliği ile aktif rol oynamıştır. Bunun yanında, Yapı ve Deprem Mühendisliği Araştırma ve Eğitim Merkezi (YADEM) kurucu ortağı ve eğitmenlerindendir.

MEF Üniversitesi'nde verdiği dersler:
Earthquake Resistant Structural Design (2017-2018 Bahar akademik dönemi)

Doktora: Politecnico di Milano, 2009
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2005
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002
 

 

Prof.Dr. Alper İlki
(İstanbul Teknik Üniversitesi)

Yapı mühendisliği alanında uzman olan Prof. Dr. Alper İlki, 2000 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görev yapmaktadır. 2010-2012 yılları arasında İTÜ İnşaat Fakültesi Dekan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Yapı Mühendisliği, deprem mühendisliği ve afet yönetimi konularında faaliyet gösteren çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel komisyonda görev almıştır. SCI ve SCIE indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanmış 42 uluslararası makalenin ve uluslararası konferanslarda sunulan 130’dan fazla bildirinin yazar ya da eş yazarıdır. İTÜ, TÜBİTAK, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen çok sayıda projede araştırmacı ve proje koordinatörü olarak görev almıştır.

MEF Üniversitesi'nde verdiği dersler:
CE305 Reinforced Concrete Structures 1 (2016-2017 Güz akademik dönemi)

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1994
Lisans: İstanbul Teknik Üniersitesi, 1992
 
 

Doç. Dr. Himmet Karaman
(İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Himmet Karaman, 2008 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde görev yapmaktadır. Afet yönetimi, deprem hasar ve kayıp tahmini, coğrafi bilgi sistemleri ve teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmıştır. SCI ve SCIE indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanmış 7 uluslararası makalenin yazar ya da eş yazarıdır. İTÜ, TÜBİTAK ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen projelerde görev almıştır.

MEF Üniversitesi'nde verdiği dersler:
CE205 Geomatics (2016-2017 Güz akademik dönemi)

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001
 
 

Doç. Dr. Özgür Kırca
(İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Özgür Kırca, 2008 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Bölümü’nde görev yapmaktadır.Hidrolik/Kıyı süreçlerinin modellenmesi ve kıyı mühendisliği uygulamaları alanlarında çalışmalar yapmıştır. SCI ve SCIE indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanmış 18 uluslararası makalenin yazar ya da eş yazarıdır. İTÜ ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerde görev almıştır.

MEF Üniversitesi'nde verdiği dersler:
CE306 Hydraulics (2016-2017 Bahar akademik dönemi)

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 2000
 

 


 

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x