İnşaat Mühendisliği

Araştırma Görevlisi Korhan Deniz Dalgıç

Araştırma Görevlisi Korhan Deniz Dalgıç

 
E-posta: dalgicd@mef.edu.tr
Telefon: +90 (212) 395-3613
 

Korhan Deniz Dalgıç, lisans derecesini 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden, yüksek lisans derecesini ise, 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Mühendisliği  Bölümü'nden aldı. 2016-2017 yılları arasında Delft Teknoloji Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Mühendisliği Bölümü'nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Araştırma Alanları:
İnşaat Mühendisliği
Yapı Mühendisliği
Kazı Kökenli Zemin Yerdeğiştirmelerinin Yapı Davranışına Etkisi
Betonarme Yapıların Lif Takviyeli Polimer Malzemeler ile Onarım ve Güçlendirilmesi 
 
Eğitim:
Doktora, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, devam ediyor
Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2010
Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2007

Sosyal Medya