İnşaat Mühendisliği

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Alanları

 
Yapı Mühendisliği  
  Betonarme ve çelik yapıların deprem etkileri altındaki davranışı  
  Yapı sistemlerinin doğrusal olmayan analizi  
  Yapıların kazı kökenli zemin yerdeğiştirmeleri altındaki davranışı  
  Yapıların lifli polimer kompozit malzemeler ile güçlendirilmesi ve onarılması  
  Açıkdeniz rüzgar enerjisi  
Yapı Malzemeleri  
  Çimento esaslı malzemeler  
  Betonun erken yaş özellikleri  
  Betonun mikroyapısı  
  Altyapı sistemlerinin servis ömürlerinin modellenmesi  
  İleri beton teknolojileri  
Geoteknik Mühendisliği  
  Zemin dinamiği  
  Kuvvetli yer hareketleri  
  Sıvılaşma  
  Mikro bölgeleme  
  Deprem senaryoları  
  Sürdürülebilir geo-malzemeler  
  Yüzeysel ve derin temeller  
  Çevre geotekniği  
  İstinat yapıları  
  Zeminlerin iyileştirilmesi  
 

Sosyal Medya